Open trainingen 序論稽古

Kochōkai beidt voor alle geinteresseerden een aantal maal per jaar een dag van workshops aan. De dag bestaat uit 3 afzonderlijke workshops van elk 1,5 uur:

  • 10:30 – 12:00 – Workshop 1
  • 12:30 – 14:00 – Workshop 2
  • 14:00 – 15:30 – Workshop 3

Voor 2015 zijn er op de volgende dagen workshops gepland:

De workshops worden gedoceerd door Fusō-sensei vanuit Mugai ryū, Meifu Shinkage ryū of een aanverwante traditie.

Workshops zwaardvechtkunst Voorwaarde tot deelname
Suburi (1 van 7) Geen
Kihon (2 van 7) Workshop: Suburi
Zagi (3 van 7) Workshop: Suburi en kihon
Tachiwaza (4 van 7) Workshop: Suburi en kihon
Kenjutsu (5 van 7) Workshop: Suburi
Iaikumitachi (6 van 7) Workshop: Suburi en kihon
Tameshigiri (7 van 7) Workshop: Suburi

Bij workshops zwaardvechtkunst worden de technieken (waza) en vormen (kata) van Mugai ryū geleerd.

Workshops kleine wapens Voorwaarde tot deelname
Shuriken kihon (1 van 7) Geen
Shuriken henka-uchi (2 van 7) Workshop: Shuriken kihon
Shuriken henka-kamae (3 van 7) Workshop: Shuriken kihon
Shuriken henka-dogu (4 van 7) Workshop: Shuriken kihon
Fundo kusari kihon (5 van 7) Geen
Fundo kusari tachiwaza (6 van 7) Workshop: Fundo kusari kihon
Fundo kusari zagi (7 van 7) Workshop: Fundo kusari kihon

Bij workshops kleine wapenkunst worden de technieken (waza) en vormen (kata) van Meifu Shinkage ryū geleerd.

Hoewel deze series workshops gezamenlijk een introductie geven in alle aspecten van de twee krijgskunstscholen (Mugai ryu en Meifu Shinkage ryu), zijn de workshops zo opgezet dat deze los te volgen zijn, zonder dat de gehele serie gevolgt hoeft te worden.

Wanneer er nog niet is deelgenomen aan de workshop die als voorwaarde wordt gesteld, kan deze gevolgd worden in plaats van de geplande workshop.

Workshops wapenkunst Voorwaarde tot deelname
Ko-buki tachi osae Geen
Iai tachi osae Geen
Tsuba zeriai Geen
Shuriken yawara Geen
Kusari fundo yawara Geen

Deze laatste serie workshops zijn losstaande thematische workshops, waarbij er henka waza (variaties van technieken) geleerd worden uit verschillende krijgstradities.

Voor bedrijfsmatige workshops in zwaardvechtkunst, tameshigiri verwijzen we u graag door naar Sohei BV.