Kyū 級, dan 段

De toepassing van dan graden voor krijgskunsten is een gebruik dat door Jigoro Kano (de oprichter van jūdō) in 1883 is geïntroduceerd. Er werd rond diezelfde tijd door de politie in Tōkyō een kyū-graden systeem gebruikt dat liep van 8ste (laagste) tot 1ste (hoogste) kyū.

Dit voorbeeld volgend, voerde de Dai Nippon Butoku Kai 大日本武徳会 in Kyōtō in het decennium erna een kyū-en-dan graden systeem in voor verschillende krijgskunsten.

Een leerling doorloopt eerst de kyū-graden, van het hoogste nummer naar de 1ste kyū. Daarna worden door de dan-graden doorlopen vanaf de 1ste dan door naar de hogere “nummers”. Leerlingen zonder dan-graad worden: mudansha 無段者 (persoon zonder dan) genoemd; en leerlingen met dan-graad worden: yūdansha 有段者 (persoon met dan) genoemd.

Hoeveel kyū/dan-graden er zijn binnen een school is afhankelijk van de stijl en de traditie. Het verschilt ook per traditie of er kleuren band worden toegewezen aan kyū-graden. Oorspronkelijk waren er geen kleuren aanwezig voor kyugraden slechts wit. Hierna was een systeem gebruikelijk waarin leerlingen eerste een lichtblauwe band droegen, daarna wit; bruin en bij de dan-graden zwart. Het meest gebruikelijke systeem van bandkleuren (wit; geel; orange; groen; blauw en bruin) wordt toegeschreven aan de jūdō-leraar Kawaishi Mikonosuke. De theorie bestaat dat deze kleuren zo ontstaan zijn zodat de band elke keer een kleur donkerder kon worden geverfd.

Het gebruik van een kuro obi 黒帯 (zwarte band) om beoefenaars met een dan-graad aan te geven was niet vanaf het begin van de introductie gebruikelijk. Beoefenaars droegen een wijde kimono-obi. Verder is er een theorie dan Jigoro Kano de zwarte kleur heeft overgenomen van het zwemmen waarin geoefende zwemmers een zwart lint droegen.

De kyū-graden en de eerste dan-graden zijn over het algemeen altijd technische graden. Dat wil zeggen dat een leerling een graad kan ontvangen op basis van een bepaalde technische kennis/vaardigheid.

Hogere dan-graden worden in sommige scholen uitgereikt op basis van aanbeveling door senior-beoefenaars in de school en/of op basis van verdiensten voor de school of de stijl op gebied van bestuurlijke functies, verspreiding van de kunst over de wereld of het tot stand brengen van bepaalde technische didactiek.

Binnen Kochōkai zijn er voor Mugai ryū 3 kyū-graden en 8 dan-graden; voor Meifu Shinkage ryū zijn 5 kyū graden en 4 dan-graden. Alle graden zijn bij beide scholen technische graden. Verder wordt er bij beide scholen geen gebruik gemaakt van kleuren banden, maar wordt een brede obi gedragen.

Meer informatie:

Disclaimer:
Dit artikel is onderdeel van een serie theorie-lessen. De bedoeling van deze artikelen is een achtergrond te verschaffen voor de budo-leerlingen van Kochōkai. Vanwege het introducerende karakter van deze artikelen, is er jammergenoeg geen ruimte om dieper in te gaan op elk onderwerp.