Kazushi, bunkai 分解

In de beoefening van veel (klassieke) budō is het onmogelijk om een werkelijke gevechtssituatie na te bootsten of te benaderen.

Er is een groot verschil tussen een oefening waarin beide partijen beschermd zijn; gewapend met een houten wapen en zonder de intentie elkaar echt te doden en een werkelijk gewapend conflict, zonder bescherming; met scherpe wapens en echte agressie.

Daarom wordt er in klassieke budo veel gebruik gemaakt van “indirecte didactiek”. Dit houdt in dat oefeningen wellicht lijken op gevechtsituaties, maar niet bedoeld zijn om deze te benaderen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van:

  • Alternatieve wapens (bijvoorbeeld een extra zware of extra lichte bokken, of een extra rechte bokken)
  • Alternatieve doelwitten (bijvoorbeeld een slag naar een zwaard in plaats van het lichaam)
  • Ingehouden tegenaanval (een bedreiging in plaats van een slag of steek)
  • De “naïeve aanvaller” is gecommitteerd aan zijn aanval en wijkt niet af om de ander een techniek te laten oefenen.

Al deze aanpassingen zijn geen compromissen, maar eerder verbeteringen in trainingstechniek. Er zijn een aantal manieren waarop verschillende scholen deze niveau benaderen.

Kata bunkai
De uitleg van de oefening: waar elke aanval gericht is, en welke rol de uchidachi “speelt” om de kata goed te laten verlopen. Hier wordt ook besproken wat de correcte afstand en timing is.

Kazushi
De uitleg van de werkelijke toepassing van losse onderdelen van de kata. De hoeken, afstanden en doelwitten kunnen veranderen, maar de technieken blijven grotendeels gelijk.

Ura
Een alternatieve toepassing van de kata. Het scenario kan gewijzigd zijn; de aanvaller gedraagd zich “minder naïef”; de dreiging wijzigt in een aanval.

Een studie van kata in klassieke budō is een lange weg van nieuwe ontdekkingen. 10 jaar na een kata is aangeleerd, ziet deze er van buiten wellicht nog hetzelfde uit, maar het is een een heel andere ervaring voor de twee beoefenaars in die kata. Na 20, 30, 40 en 50 jaar kan zelfde gezegd worden. De vormen zelf veranderen niet, de beoefenaar ontwikkeld een dieper begrip van de oefeningen.

Disclaimer:
Dit artikel is onderdeel van een serie theorie-lessen. De bedoeling van deze artikelen is een achtergrond te verschaffen voor de budō-leerlingen van Kochōkai. Vanwege het introducerende karakter van deze artikelen, is er geen ruimte om diep in te gaan op elk onderwerp.