Overzicht theorie 原論

De studie van budo bestaat niet slechts uit het oefenen van bewegingen en krijgstechnieken. Basiskennis over budo-concepten; etiquette; sociale structuren; Japanse religie; geschiedenis en topografie draagt bij aan een dieper begrip van de traditie waarin getraind wordt.

De korte stukjes die hier te vinden zijn, zijn de aantekeningen voor korte theorielessen die vanaf 2013 in de pauzes van elke training worden behandeld.

Het eerste deel van de theorieles (en dus ook de samenvatting) zal een introducerend karakter hebben en is bedoeld voor leerlingen die nog niet bekend zijn met het onderwerp.

Het laatste deel is bedoeld voor de leerlingen die wat verder gevorderd zijn en wellicht al bekend zijn met het onderwerp. Het is een verdieping op het onderwerp door één aspect verder te belichten.

Hieronder volgt een lijst met onderwerpen die behandeld worden in de lessen. De artikelen komen beschikbaar na elke theorieles.